Monday, 13 October 2008

虚幻的世界

我..
........承受不了这世界的现实..
................曾经一度想想活在虚幻的世界..
就算是一种欺骗也不在乎..
..............这现实的世界..
弥漫着稀薄的空气..
让我喘不过气..
让我窒息..
............但有一本书说..
必须接受..
..............但我始终接受不来..
..............我不知如何是好..
..............但我会寻找正确的道路..
..............以让自己在这
现实的世界..
..........存活下去

No comments: